Menüü

Üld- ja kutsehariduse valdkonna kontakt- ja koostööseminar – “Development of projects and cooperation to support refugees and local communities”

Vaata kõiki tulevaid üritusi

Üld- ja kutsehariduse valdkonna kontakt- ja koostööseminar – “Development of projects and cooperation to support refugees and local communities”

Riia, Läti 13.09.2022 - 16.09.2022

Seminar on mõeldud üld- ja kutsehariduse valdkonna organisatsioonidele. Oodatud on õpetajad, lektorid, koolitajad, tugipersonal, koolipidajate esindajad (nt omavalitsus vms), organisatsioon, kes toetavad pagulasi/põgenikke.
Eeldatakse, et kõigil osalejatel on eesmärk ja soov arendada Erasmus+ K2 valdkonna koostööprojekte, mis on suunatud Ukraina sõja läbi kannatanute toetamiseks oma kogukonnas läbi kogemuste vahetuse, erinevate nõustamisteenuste arendamise jms.

Seminari peamiseks eesmärgiks on uute koostööideede arendamine ning tulevaste koostööpartnerite kokkuviimine, fookusega põgenike ning kohalike kogukondade toetamisel.

Seminari tulemusena on osalejad:

  • Teadlikumad Erasmus+ K2 nõuetest projekti koostamisel;
  • Oskavad siduda oma organisatsiooni eesmärke Euroopa Liidu prioriteetidega;
  • Mõistavad eduka Erasmus+ projektitaotluse nõudeid;
  • On arendanud uued projektiideed oma organisatsiooni jaoks ning on leidnud kontaktid ja koostööpartnerid potentsiaalsete KA2 projektide jaoks;
  • On teadlikud seminari põhiteemaga seotud väljakutsetest.

Praktiline info: Seminar toimub inglise keeles. Seminar algab 13. septembril kell 19 tervitusõhtusöögiga ning lõppeb 15. septembril õhtusöögiga (16.09 on arvestatud reisipäevaks). Korraldaja katab majutuskulu 3 öö kohta (13-16.09.2022) toitlustuse ürituse toimumise ajal.

Taotletav toetus selle ürituse puhul on 320 eurot.

Eestis osalejatele on ette nähtud 4 kohta. Suurema huvi korral hinnatakse taotlusi osalejate motivatsiooni ja vajaduse põhjal (ehk siis palun kirjeldage taotlusvormis oma organisatsiooni vajadusi ja motivatsiooni võimalikult põhjalikult).

„NB! Üritusel osalemise taotlemiseks on vaja esitada taotlus digiallkirjastatud kujul vastaval alloleval lingil toodud juhistele!“

Ootame teie taotlusi sündmusel osalemiseks hiljemalt 08. augustiks 2022.