Menüü

Üld- ja kutsehariduse kontaktseminar „Blended mobilities as a means of improving study programme!

Vaata kõiki tulevaid üritusi

Üld- ja kutsehariduse kontaktseminar „Blended mobilities as a means of improving study programme!

Bratislava, Slovakkia 24.05.2023 - 26.05.2023

NB! Tähtaega on pikendatud!

Seminar on mõeldud üld- ja kutsehariduse õpetajatele – nii neile, kel on juba kogemus põimitud õpirände (blended mobility) ja põimitud kursustega kui ka sellest valdkonnas alles algajatele, kes on motiveeritud oma õppeasutuse ja aine raames põimitud õpirännet kasutama.  

Seminari raames on plaanis kokku viia kogenud ja vähemkogenud õpetajad ning läbi positiivsete kogemuste jagamise avardada ka vähemkogenud õpetajate väljavaateid uutele võimalustele ning näidata, kuidas põimitud õpirännet oma õppekavadesse integreerides on võimalik muuta õppekava õppijatele atraktiivsemaks.  

Seminari tulemusel on osalejad saanud uusi kontakte koostöö arendamiseks, avardanud oma teadmisi põimitud õpirändest ning läbi jagatud kogemuste saanud teadlikumaks teiste riikide ja asutuste kogemustest. 

 

Praktiline info: Seminar toimub inglise keeles. Seminar algab 19. oktoobril õhtusöögiga ning lõppeb 21. oktoobril lõunaga. Korraldaja katab majutus- ja toitlustuskulu ürituse toimumise ajal.  

Taotletav toetus selle ürituse puhul on 695 eurot.  

Eestis osalejatele on ette nähtud 2 kohta. Suurema huvi korral hinnatakse taotlusi osalejate motivatsiooni ja vajaduse põhjal (ehk siis palun kirjeldage taotlusvormis oma organisatsiooni vajadusi ja motivatsiooni võimalikult põhjalikult). 

„NB! Üritusel osalemise taotlemiseks on vaja esitada taotlus digiallkirjastatud kujul vastaval alloleval lingil toodud juhistele!“ 

Täpsem info sündmuse kohta SALTO lehel

Ootame teie taotlusi sündmusel osalemiseks hiljemalt 20. märtsiks 2023.