Menüü

Taotlustähtaeg: Euroopa Solidaarsuskorpuse solidaarsusprojektid, II voor

Vaata kõiki tulevaid üritusi

Taotlustähtaeg: Euroopa Solidaarsuskorpuse solidaarsusprojektid, II voor

05.10.2021 - 05.10.2021

Kohalike solidaarsusprojektide eesmärk on motiveerida noori märkama ja lahendama oma kodukoha probleeme.

Solidaarsusprojektide üldised põhimõtted:
– projekti idee autorid on noored (vähemalt viis noort vanuses 18–30);
– noortegrupp valib projektile sobiva teema selle järgi, milline ühiskondlik probleem või valupunkt neid kõige rohkem kõnetab;
– valitud ühiskondlikku probleemi püütakse erinevate tegevuste kaudu lahendada;
– noored ise vastutavad tegevuskava elluviimise eest;
– noortele võib olla toeks projektinõustaja, kes aitab projekti õnnestumisele kaasa tugitegevuste kaudu (nt noorte motiveerimine, õpikogemuse analüüs jms).

Loe lisa siit.