Menüü

Taotlustähtaeg: Erasmus+ õpirändeprojektid

Vaata kõiki tulevaid üritusi

Taotlustähtaeg: Erasmus+ õpirändeprojektid

23.02.2022

Täiskasvanuhariduse õpirändes osaledes saavad täiskasvanuhariduse valdkonnaga seotud inimesed suurepärase võimaluse ennast täiendada ja õppida rahvusvahelises keskkonnas. Sama oluline on rakendada Erasmus+ õpiränne ka asutuse arengueesmärkide saavutamise ja pakutava õppe kvaliteedi parandamise teenistusse.

Toetust saab taotleda: haridustöötajate ja täiskasvanud õppijate õpiränneteks ning muudeks toetavatekst tegevusteks.

Erasmus+ üldhariduse õpirändes osalemine annab üldhariduses töötavatele inimestele ja õpilastele suurepärase võimaluse enesetäiendamiseks ja õppimiseks rahvusvahelises keskkonnas. Erasmus+ õpirännet saab kasutada oma kooli arengueesmärkide saavutamiseks, parandades nii õppe kvaliteeti.

Toetust saab taotleda: haridustöötajate ja õpilaste õpiränneteks ning muudeks toetavateks tegevusteks.

Erasmus+ kutsehariduse õpirändes osaledes  saavad nii kutseharidustöötajad kui ka kutseõppurid suurepärase võimaluse end erialaselt täiendada ja jagada teadmisi rahvusvahelises keskkonnas.

Erasmus+ pakub ka noortele rohkelt võimalusi välismaal uute kogemuste saamiseks ja sõprade leidmiseks, aga mitte ainult! Programm annab vahendid ja võimalused selleks, et noored ise saaksid oma kogukonnas muutust luua.

Rahvusvaheline noortevahetus on erinevate Euroopa riikide noorte omavaheline kohtumine, kus noored käsitlevad enda jaoks olulisi teemasid ja kogevad teistmoodi õppimist. Osalejad ise töötavad välja ja viivad ellu noortevahetuse tegevused. Projekti põhitegevuseks on rahvusvaheline noorte kohtumine ja oma tegevusprogrammi elluviimine (5–21 päeva) Eestis või mõne partneri koduriigis.

Noorte osalusprojektid toetavad noorte aktiivset osalust mitteformaalsete meetodite kasutamisega. Nende projektide eesmärk on pakkuda noortele võimalust ühiskondlikel olulistel teemadel kaasa rääkida ja mõjutada erinevate otsuste tegemist.