Menüü

Taotlustähtaeg: Erasmus+ noorte õpirändeprojektid, II voor

Vaata kõiki tulevaid üritusi

Taotlustähtaeg: Erasmus+ noorte õpirändeprojektid, II voor

05.10.2021 - 05.10.2021

Erasmus+ pakub noortele rohkelt võimalusi välismaal uute kogemuste saamiseks ja sõprade leidmiseks, aga mitte ainult! Programm annab vahendid ja võimalused selleks, et noored ise saaksid oma kogukonnas muutust luua.

Noortevahetus. 
Rahvusvaheline noortevahetus on erinevate Euroopa riikide noorte omavaheline kohtumine, kus noored käsitlevad enda jaoks olulisi teemasid ja kogevad teistmoodi õppimist. Osalejad ise töötavad välja ja viivad ellu noortevahetuse tegevused. Projekti põhitegevuseks on rahvusvaheline noorte kohtumine ja oma tegevusprogrammi elluviimine (5–21 päeva) Eestis või mõne partneri koduriigis. Noortevahetuste teemad on mitmekesised, lähtudes osalevate noorte huvidest. Enne kohtumist koostavad noored tegevusplaani valitud teema käsitlemiseks, mis võib hõlmata näiteks töötube, grupitöid, arutelusid, rollimänge, simulatsioone, tegevusi vabas õhus jne. Noortevahetuse ajal viiakse planeeritud tegevused üheskoos ellu. Noortevahetus on suunatud eelkõige noorte enesearengu toetamisele mitteformaalse õppe kaudu, oluline on kultuuridevaheline õppimine, sotsiaalselt oluliste teemade käsitlemine ning väärtuste (tolerantsus, sõprus, hoolivus, demokraatia jm) tugevdamine. Loe lähemalt noortevahetuse kohta.

Noorte osalusprojektid.
Noorte osalusprojektid toetavad noorte aktiivset osalust mitteformaalsete meetodite kasutamisega. Nende projektide eesmärk on pakkuda noortele võimalust ühiskondlikel olulistel teemadel kaasa rääkida ja mõjutada erinevate otsuste tegemist. Osalusprojektid peavad toetama ka osalejate isiklikku arengut, parandama nende sotsiaalseid, kodaniku- ja digipädevusi ning aitama neil kujuneda aktiivseteks Euroopa kodanikeks. Noorte osalusprojektid võivad olla nii riigisisesed kui ka rahvusvahelised. Riigisisesed noorte osalustegevused sobivad eriti hästi kohaliku tasandi ideede katsetamiseks ja erinevate varasemate õnnestunud algatuste edasi arendamiseks. Sellisel juhul pole vaja välisriigi partnerit kaasata. Loe lähemalt noorte osalusprojektide kohta.