Menüü

Täiskasvanuhariduse valdkonna koostöö- ja kontaktseminar – “Supporting the inclusion of disadvantaged audiences and learners with fewer opportunities”

Vaata kõiki tulevaid üritusi

Täiskasvanuhariduse valdkonna koostöö- ja kontaktseminar – “Supporting the inclusion of disadvantaged audiences and learners with fewer opportunities”

Leuven, Belgia 26.09.2022 - 29.09.2022

Seminar on mõeldud organisatsioonidele, kes töötavad erivajadustega klientidega/õpilastega. Oodatud on täiskasvanuhariduse valdkonna tugipersonal, õpetajad, koolitajad, avaliku- ja erasektori organisatsioonide esindajad. Eelistatud on organisatsioonid, kes kaasavad vähemate võimalustega osalejaid planeeritava projekti tegevustesse (õpiränne või koostööprojekt).

Seminari eesmärgiks on vahetada kogemusi, leida partenerid tulevasteks koostööprojektideks ning olla teadlikum sellest, kuidas planeerida Erasmus+ rahvusvahelist koostööprojekti.

Seminari tulemusena on osalejad teadlikumad täiskasvanuhariduse valdkonna institutsioonide rahvusvahelistumisest, mõistavad Erasmus+ reegleid, omavad võrgustikku tulevaseks rahvusvaheliseks koostööks.

Taotletav toetus selle ürituse puhul on 595 eurot.

Praktiline info: Seminar toimub inglise keeles. Kohal peab olema 26. septembril kell 15. Planeeritud ärasõit 29. septembril. Korraldaja katab majutus- ja toitlustuskulu ürituse toimumise ajal.

Eestis osalejatele on ette nähtud 2 kohta. Suurema huvi korral hinnatakse taotlusi osalejate motivatsiooni ja vajaduse põhjal (ehk siis palun kirjeldage taotlusvormis oma organisatsiooni vajadusi ja motivatsiooni võimalikult põhjalikult).

„NB! Üritusel osalemise taotlemiseks on vaja esitada taotlus digiallkirjastatud kujul vastaval alloleval lingil toodud juhistele!“

Ootame teie taotlusi sündmusel osalemiseks hiljemalt 28. juuniks 2022.