Menüü

Sektoriteülene koolitus-seminar „Strateg+ advanced training on quality in strategic partnerships“

Vaata kõiki tulevaid üritusi

Sektoriteülene koolitus-seminar „Strateg+ advanced training on quality in strategic partnerships“

Helsingborg, Rootsi 19.10.2022 - 21.10.2022

Seminar on mõeldud alanud programmiperioodil Erasmus+ koostööprojekti elluviijatele (kelle projektitaotlused on juba rahastust saanud).

STRATEG+ on sektoriteülene koolituskursus, mille eesmärgiks on luua võimalus projekti elluviijate vaheliseks õppimiseks ning heade kogemuste/praktikate vahetuseks, mis aitab tõsta KA2 projektide kvaliteeti.

STRATEG+ keskendub koostööprojektides sisalduvatele tegevustele nagu projektijuhtimine, rahvusvahelised projektikohtumised, intellektuaalsed väljundid, levitusüritused, õppetegevused. Neid kõiki vaadeldakse koostoimes projekti eelarve, kvaliteedi ning eesmärgistatusega.

Seminari tulemusel on suurenenud elluviidavate KA2 projektide kvaliteet, antud panus KA2 koostööprojektide sektoriteülesesse lähenemisse ning on loodud võrgustik heade praktikate vahetamiseks Eramus+ koostööprojektide elluviijate vahel.

Praktiline info: Seminar toimub inglise keeles. Korraldaja katab majutus- ja toitlustuskulu ürituse toimumise ajal.

Taotletav toetus selle ürituse puhul on 635 eurot.

Eestis osalejatele on ette nähtud 2 kohta. Suurema huvi korral hinnatakse taotlusi osalejate motivatsiooni ja vajaduse põhjal (ehk siis palun kirjeldage taotlusvormis oma organisatsiooni vajadusi ja motivatsiooni võimalikult põhjalikult).

„NB! Üritusel osalemise taotlemiseks on vaja esitada taotlus digiallkirjastatud kujul vastaval alloleval lingil toodud juhistele!“

Täpsem info sündmuse kohta SALTO veebilehel.

Ootame teie taotlusi sündmusel osalemiseks hiljemalt 24. augustiks 2022.