Menüü

Rohehommikud: külas on Helen Sooväli-Sepping

Vaata kõiki tulevaid üritusi

Rohehommikud: külas on Helen Sooväli-Sepping

Veebis 04.11.2022 09:00 - 09:30

Veebikohtumiste sarja eesmärk on toetada keskkonnateadlikku kutseharidust. Kohtumiste eestvedajaks on kutsehariduse ekspertide (VET Teams) kogu.

Täna on külas Helen Sooväli-Sepping, Tallinna Tehnikaülikooli rohepöörde prorektor.

Tallinna Tehnikaülikooli rohepöörde prorektori valitsemisala hõlmab linnaku ja regionaalsete kolledžite ressursitõhususe arengu najal näidis- ja testkeskkonna kujundamist ning säästva arengu põhimõtete lõimimist ülikooli õppekavadesse ja tegevustesse. Samuti ringmajanduse õppekavade ja strateegia arendamist, koostööd teiste Eesti ülikoolide, era- ja avaliku sektoriga ning rahvusvahelist võrgustumist.

Rohehommikule pääsed SIIT.

 

Rohehommiku plakat