Menüü

Õpirände kompetentsikaartide kasutamine kutseõppeasutuste töös

Vaata kõiki tulevaid üritusi

Õpirände kompetentsikaartide kasutamine kutseõppeasutuste töös

Tõnismägi 11, Tallinn 07.11.2022 - 07.11.2022 10:00 - 16:00

Sihtrühm: kutseõppeasutustes töötavad spetsialistid, kes oma igapäevatöös toetavad inimesi oma karjääri kujundamisel ning rahvusvahelises õpirändes.  Eelistatud on kutseõppeasutusest tiim, kus on esindatud nii õpirände koordinaator kui karjäärinõustaja.

Maht: kontaktõpe 6 ak/h, iseseisev töö 3 ak/h

Eesmärk: Koolitus annab õppijatele algteadmisi inimeste karjääri kujundamise toetamisest õpirände kontekstis ning praktilisi oskusi õpirände kompetentsikaartide kasutamiseks.

Õpiväljundid: koolituse läbinud õppija

  • mõistab õpirände potentsiaali karjääri kujundamisel,
  • teab erinevaid rahvusvahelise rände võimalusi ja allikaid ning
  • tunneb “Õpirände kompetentsikaartide” metoodika kasutamisvõimalusi

Koolituse teemad: Õpiränne ja karjääri kujundamine. ELD kompetentsikaartide areng ja tänapäev. Praktilised meetodid kompetentsikaartide kasutamiseks.

Õppemeetodid:  loeng, arutelu, rühmatöö

Õppematerjalid: õpirände teemalised artikkel ja video, kompetentsikaardid ning juhendmaterjal koos näidismeetoditega

Hindamiskriteeriumid: 

A             õpiväljundite saavutamine, osalemine kontaktõppes täies mahus

B             osaleja nimetab õpirände mõju aspekte ja allikaid ning kirjeldab õpirändekaartide kasutamisvõimalusi oma töös

Hindamismeetodid: kujundav hindamine; õpiväljundite eneseanalüüs enne ja pärast koolitust

Koolitajad: Koolitajateks õpirände kogemusega karjääriteenuste valdkonna eksperdid ja õpetajad: Margit Rammo ja Anu Puulmann Haridus- ja Noorteameti Euroguidance programmist; Kadri Haavandi Paikuse kooli karjäärikoordinaatori ja ettevõtlusõpetaja, Tuuli Mekk Töötukasssa karjääriinfo spetsialist

Loe lähemalt Õpirände kompetentsikaartidest.

Registreerumine on avatud 31. oktoober kell 12, lisainfo anu.puulmann@harno.ee.