Menüü

Koostöö- ja kontaktseminar – “Estimating the budget for the implementation of a proposal for a Partnership for Cooperation”

Vaata kõiki tulevaid üritusi

Koostöö- ja kontaktseminar – “Estimating the budget for the implementation of a proposal for a Partnership for Cooperation”

Paphos, Küpros 02.11.2022 - 04.11.2022

Seminar on mõeldud Erasmus+ programmi raames KA2 valdkonna projektitoetuse taotlemisest huvitatud organisatsioone (oodatud on nii algajad kui juba kogenumad projektitaotlejad).

Seminari eesmärgiks on pakkuda tuge ja teadmisi uuel programmperioodil rakendunud kindlasummalisel toetussummal (lum-sum) põhinevate projektide koostamisel, et aidata kaasa uute kvaliteetsete ning kuluefektiivsete Erasmus+ koostööprojektide loomisele ja elluviimisele.

Seminar pakub nii teoreetilist kui ka praktilist teadmist, kuidas:
– valida sobivaim taotletav toetussumma;
– koostada projekti eelarvet selliselt, et taotletav toetussumma arvestaks projekti vajadusi ning toetaks projektiga planeeritud tulemuste saavutamist;
– kirjeldada projektipartnerite poolt elluviidavaid tegevusi kooskõlas projekti kindlasummalise toetussummaga.

Seminaril keskendutakse erinevat tüüpi koostööprojektidele, võttes arvesse nende erinevaid administratiiv- ja aruandlusnõudeid ning arvestatakse nii algajate kui ka juba kogenud projektitaotlejatega.

Taotletav toetus selle ürituse puhul on 680 eurot.

Praktiline info: Seminar toimub inglise keeles. Kohal peab olema 01. novembril, planeeritud ärasõit 04. novembril 2022. Korraldaja katab majutuskulud (3 ööd – 1., 2. ja 3. november 2022) ja toitlustuskulud kogu programmi vältel.

Eestis osalejatele on ette nähtud 3 kohta. Suurema huvi korral hinnatakse taotlusi osalejate motivatsiooni ja vajaduse põhjal (ehk siis palun kirjeldage taotlusvormis oma organisatsiooni vajadusi ja motivatsiooni võimalikult põhjalikult).

Täpsem info sündmuse kohta SALTO veebilehel.

„NB! Üritusel osalemise taotlemiseks on vaja esitada taotlus digiallkirjastatud kujul vastaval alloleval lingil toodud juhistele!“

Ootame teie taotlusi sündmusel osalemiseks hiljemalt 27.  juuniks 2022.