Menüü

Konverents “Empowering students in the digital age”

Vaata kõiki tulevaid üritusi

Konverents “Empowering students in the digital age”

München, Saksamaa 06.05.2024 - 08.05.2024

Konverents toimub Saksamaal, Münchenis 6.–8. mail 2024 ja see käsitleb Erasmuse prioriteete „digipööre“ ja „demokraatlikus elus osalemine“ ning keskendub digiharidusele koolisektoris: õpetajatele ja õpilastele.

Konverentsil keskendutakse eelkõige järgmistele küsimustele:

  • Kuidas saab digiõpet klassiruumis läbi viia? Eriti seoses õpetaja rolliga ja uute digitaalse õpetamise/õppe seadmetega.
  • Kuidas saame kaasata kõiki õpilasi, orienteeruda meediamaailmas ja suurendada demokraatlikus elus osalust? Märksõnad: võltsuudised, radikaalne poliitiline mõjutamine või vägivald Internetis
  • Kuidas saavad koolid, õpetajad ja kooliprojektid edendada digitransformatsioonis õpilaste heaolu füüsilisest, emotsionaalsest, sotsiaalsest ja kognitiivsest vaatenurgast?
  • Kuidas saavad koostöötöö ja segaõpe õnnestuda – klassiruumis ja Erasmuse projektides (mobiilsus ja eTwinningu kasutamine klassiruumis)?

Erasmus+ projektide ja ekspertide kohtumised soodustavad osalejate omavahelist infovahetust ja ergutavad arutelu. Lisaks pakub konverents platvormi osalejate võrgustike loomiseks ja tulevikuprojektide tarvis kooostööplaanide loomiseks.

Sihtrühm: koolisektor (peamiselt üldhariduskoolid, aga ka kutsekoolid, õpetajakoolitusasutused, koolide ametiasutused ja haridussektori riigiasutused).