Menüü

Kontaktseminar “Small Scale Partnerships for Special Needs Schools”

Vaata kõiki tulevaid üritusi

Kontaktseminar “Small Scale Partnerships for Special Needs Schools”

Brugge, Belgia 14.11.2022 - 17.11.2022

Seminar on mõeldud erivajadustega õppijatele suunatud üld- ja kutsehariduskoolide esindajatele (sh lasteaiad)

Seminari eesmärgiks on võimaldada erinevatest riikidest pärit õppeasutuste esindajatel mõista erivajadustega õppijate haridusega seotud väljakutseid ja vajadusi Euroopa kontekstis, jagada üksteisega teadmisi ja häid praktikaid. Seda kõike laiema eesmärgi nimel luua omavahelisi Erasmus+ väikepartnerlusi ning luua uusi koostööprojekte.

Praktiline info: Seminar toimub inglise keeles (sh on oodatud, et osalejad suudavad aktiivselt osaleda inglise keeles toimuvates aruteludes). Korraldaja katab majutus- ning toitlustuskulud ürituse toimumise ajal. Ürituse toimumiskohas peaks kohal olema 14. novembril kell 15 ning üritus lõppeb 16. novembril kell 19 (17. november on arvestatud reisipäevaks).

Taotletav toetus selle ürituse puhul on 595 eurot.

Eestis osalejatele on ette nähtud 2 kohta. Suurema huvi korral hinnatakse taotlusi osalejate motivatsiooni ja vajaduse põhjal (ehk siis palun kirjeldage taotlusvormis oma organisatsiooni vajadusi ja motivatsiooni võimalikult põhjalikult).
Kontaktseminari puhul on eeldatud, et osalejatel on olemas konkreetne koostööidee ja -soov!

„NB! Üritusel osalemise taotlemiseks on vaja esitada taotlus digiallkirjastatud kujul vastaval alloleval lingil toodud juhistele!“

Ootame teie taotlusi sündmusel osalemiseks hiljemalt 01. septembriks 2022.