Menüü

Kontaktseminar – “Learn about Small Scale Partnerships“

Vaata kõiki tulevaid üritusi

Kontaktseminar – “Learn about Small Scale Partnerships“

Kopenhaagen, Taani 07.11.2022 - 08.11.2022

Seminar on sektorite ülene ning on suunatud Erasmus+ programmiga varem mitte kokku puutunud või vähese Erasmus+ kogemusega organisatsioonidele nii üld-, kutse-, kõrg- kui ka täiskasvanuhariduse valdkonnas (sh võivad osaleda ka lasteaiad, noorteorganisatsioonid, mittetulundusühendused jt). Oluline on, et osalejal on olemas tahe ja soov algatada rahvusvahelist Erasmus+ projekti.

Seminaril keskendutakse KA2 valdkonna väikeprojektidele (KA210). Seminari eesmärgiks on toetada projektide algatamisest huvitatud organisatsioonidel navigeerida läbi projektitingimuste džungli, tutvustades neid sarnase mõtteviisiga organisatsioonidele ning pakkudes võimalusi temaatilisteks aruteludeks ja organisatsioonide vaheliseks „kiirkohtinguks“.

Kontaktseminari tulemusel:

  • on osalejad teadlikumad Erasmus+ programmist ja väikeprojektidest ning väikepartnerlustest;
  • on saanud võimaluse võrgustuda ning leida oma tulevaste projektide jaoks sobivaid partnereid;
  • on saanud aja ja võimaluse jagada ning arendada potentsiaalseid projektiideid.

Praktiline info: Seminar toimub inglise keeles (sh on oodatud, et osalejad suudavad aktiivselt osaleda inglise keeles toimuvates aruteludes). Korraldaja katab majutuskulud kuni 500 euro ulatuses (korraldaja poolt määratud majutuskohas) ning toitlustuskulud kogu programmi vältel. 06. november on arvestatud reisipäevaks, ürituse sisulised tegevused algavad 07. novembril kell 9 hommikul. Üritus lõppeb 08. novembril kell 16.

Taotletav toetus selle ürituse puhul on 635 eurot.

Eestis osalejatele on ette nähtud 2 kohta. Suurema huvi korral hinnatakse taotlusi osalejate motivatsiooni ja vajaduse põhjal (ehk siis palun kirjeldage taotlusvormis oma organisatsiooni vajadusi ja motivatsiooni võimalikult põhjalikult).
Kuna korraldaja soovib tagada üritusel tasakaalu erinevate sektorite osalejate vahel, siis võime taotluste hindamisel arvesse võtta ka seda, et osalejad oleksid erinevatest sektoritest.

Täpsem info sündmuse kohta SALTO veebilehel. 

„NB! Üritusel osalemise taotlemiseks on vaja esitada taotlus digiallkirjastatud kujul vastaval alloleval lingil toodud juhistele!“

Ootame teie taotlusi sündmusel osalemiseks hiljemalt 08. septembriks 2022.