Menüü

Karjäärivaldkond Eestis: strateegilised valikud ja võimalused

Vaata kõiki tulevaid üritusi

Karjäärivaldkond Eestis: strateegilised valikud ja võimalused

Online 15.12.2021 15:30 - 18:00

15. detsembril tutvustame Zoomi keskkonnas kahe värskelt valminud karjääriteenuste valdkonna uuringu tulemusi. Tutvustamisele tulevad “Karjääriteenused Eestis: teel terviklahenduseni” ning “Karjäärispetsialisti koolitusmudel: võimalused, vajadused, lahendused elukestvaks karjääriteadlikkuse kujundamiseks”.

Kuulama on oodatud nii karjääriõpetajad ja -spetsialistid ning selle valdkonna koolitajad ja poliitikakujundajad kui ka õpetajad, koolijuhid ja noorsootöötajad, kes otsivad lahendusi, toetamaks õpilaste käekäiku õpingutes ja tööelus.

Link seminari Zoomi: https://bit.ly/31UDHW8

Palun registreeru  siin

Päevakavas:

Kell 15.30 – 16. 00 Avasõnad uuringu tellijatelt. Karjääriteenused Eestis: teel terviklahenduseni (Epp Kallaste, Centar)

Uuring annab ülevaate karjääriteenuste nõudlusest ja korraldamisest üldhariduskoolides ja töötukassas. Uuring tutvustab erinevate sihtrühmade karjääri kujundamise pädevusi, annab ülevaate nende karjääri kujundamisega seotud ootustest ja vajadustest ning hinnangutest karjääriteenuste kättesaadavusele. Samuti on fookuses koostöine karjääriteenuste arendamine erinevate sihtrühmade vahel.

Kell 16.05-16.30 Karjäärispetsialisti koolitusmudel: võimalused, vajadused, lahendused elukestvaks karjääriteadlikkuse kujundamiseks (Kai Pata, Larissa Jõgi, Aira Lepik, Tanja Dibou Tallinna Ülikool)

Arendusuuring tutvustab, milline on Eesti oludele sobiv järjepidevalt spetsialistide professionaalsust tõstev karjäärispetsialistide koolitussüsteem. Tutvustatakse hetke koolitusmaastikku, selle võimalusi ja lünki; eri rollides töötavate karjäärispetsialistide pädevusi ning ootusi nende arendamiseks ja võimalikke mudeleid karjäärispetsialistidele õppimisvõimaluste ja toe pakkumiseks.

Kell 16.35 -18.00 järgneb paneelarutelu, milles osalevad Larissa Jõgi (Tallinna Ülikool), Epp Kallaste (Centar), Triin Liin (Eesti Karjäärinõustajate Ühing), Kristina Orion (Eesti Töötukassa), Ülle Matsin (Haridus- ja teadusministeerium), Margit Rammo (Harno, Euroguidance Eesti) ja Margit Timakov (Õpetajate Liit). Arutelu juhib Sirli Kriisa Tallinna Ülikoolist.

Paneelarutelul on võimalik saada vastused uuringute kohta esitatud küsimustele.

Seminari korraldavad Haridus- ja Noorteameti  Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri Euroguidance’i keskus ja Tallinna Ülikool.