Menüü

Karjääriteenuste
võrgustikukonverents
“Julge hüpe tundmatusse“

Vaata kõiki tulevaid üritusi

Karjääriteenuste
võrgustikukonverents
“Julge hüpe tundmatusse“

Nordic Hotel Forum 08.01.2020 - 09.01.2020

Konverentsil jagati kogemusi Eestist ja välismaalt ning otsiti vastuseid kesksele küsimusele – kuidas muutunud olukorras parimal moel õpilast toetada ning valmistada teda ette elukestvaks õppeks ja astumiseks tööturule.

Esimesel päeval, õpiti rahvusvahelistelt ekspertidelt ja arutleti meie strateegiliste valikute üle Eestis. Teisel päeval keskenduti praktikatele. Lisaks Eesti praktikutele olid oma kogemusi jagamas eksperdid OECDst, Austriast, Maltalt, Soomest ja Slovakkiast. Kokku osales konverentsil 130 valdkonna praktikut ja poliitika kujundajat, millele lisandus ligi 450 veebülekande jälgijat. Konverentsi korraldas Euroguidance Eesti keskus koostöös Sihtasutus Archimedese, Eesti Töötukassa, SA Innove ja Eesti Karjäärinõustajate Ühinguga.

Konverentsi raames oli osalejatel võimalus aktiivselt kaasa rääkida karjääriteenuste tulevikuplaanide kujundamisel ning luua seoseid oma igapäevatööga karjääriteenuste osutamisel. Konverentsi korraldajate eesmärk oli toetada sisulist arutelu karjääriteenuste hetkeseisu osas Eestis, millised on osapoolte vajadused ning roll õpilase toetamisel. Fookuses oli karjääriteenuste roll Eesti 2035 haridus- ja noorsootöö strateegiate elluviimisel.

Konverentsi kokkuvõte annab ülevaate põhilistest sõnumitest ja soovitustest.

Ürituse materjalid

Laadi alla (pdf)

PublikatsioonEuroguidanceKarjääriteenused

Karjääriteenuste võrgustikukonverents “Julge hüpe tundmatusse“

Laadi alla (docx)

SlaididEuroguidanceKarjääriteenused