Menüü

Karjäärinõustamise teemaline koostöö- ja kontaktseminar – “Supporting Transitions – the role of career guidance”

Vaata kõiki tulevaid üritusi

Karjäärinõustamise teemaline koostöö- ja kontaktseminar – “Supporting Transitions – the role of career guidance”

Belgrad, Serbia 15.09.2022 - 16.09.2022

Seminar on mõeldud karjäärinõustamisega praktiliselt seotud osalejatele nii üld-, kutse-, täiskasvanu- kui ka kõrghariduse valdkonnas. Oodatud on õpetajad, koolipsühholoogid, karjäärinõustajad jt. Eelistatult võiks osalejatel olla karjäärinõustamise valdkonnas üldteadmised ja/või kogemus.

Seminari oodatavad tulemused:

  • Parem arusaam õppijate vajadustest tööellu siirdumisel;
  • Uute ideede, tegevuste, tööriistade ja projektiideede koondamine õppijate toetamiseks;
  • Võrgustumine ja koostöösidemete areng, ideede ning parimate praktikate vahetus osalejate vahel;
  • Teadlikkuse tõus sektorite- ja valdkondadeülese koostöö olulisusest karjäärinõustamise valdkonnas, tagamaks õppijatele jätkuvad võimalused ja tugi igal haridustasemel ning õpiteekonnal.

Praktiline info: Seminar toimub inglise keeles (sh on oodatud, et osalejad suudavad aktiivselt osaleda inglise keeles toimuvates aruteludes). Korraldaja katab majutuskulud 2 öö eest (14. ja 15. september) ning toitlustuskulud kogu programmi vältel.

Taotletav toetus selle ürituse puhul on 555 eurot.

Eestis osalejatele on ette nähtud 2 kohta. Suurema huvi korral hinnatakse taotlusi osalejate motivatsiooni ja vajaduse põhjal (ehk siis palun kirjeldage taotlusvormis oma organisatsiooni vajadusi ja motivatsiooni võimalikult põhjalikult).

Täpsem info sündmuse kohta SALTO veebilehel.

„NB! Üritusel osalemise taotlemiseks on vaja esitada taotlus digiallkirjastatud kujul vastaval alloleval lingil toodud juhistele!“

Ootame teie taotlusi sündmusel osalemiseks hiljemalt 08. augustiks 2022.