Menüü

Innovatsioonipartnerluste infopäev

Vaata kõiki tulevaid üritusi

Innovatsioonipartnerluste infopäev

online 18.01.2022 - 18.01.2022 11:00 - 17:30

Euroopa Komisjon korraldab uue innovatsioonipartnerluste „Tulevikku suunatud projektid“ taotlusvooru infopäeva.
Meetme eesmärk on edendada innovatsiooni, loovust ja osalust, samuti sotsiaalset ettevõtlust hariduse ja koolituse eri valdkondades konkreetse sektori piires või sektori- ja erialadeülesel tasandil.
Tulevikku suunatud projektid on suuremahulised projektid, mille eesmärk on teha kindlaks, töötada välja, katsetada ja/või hinnata innovaatilisi (poliitika tasandi) lähenemisviise, mida on võimalik muuta üldkasutatavaks, et seeläbi täiustada haridus- ja koolitussüsteeme. Nende projektidega toetatakse Euroopa peamistest prioriteetidest lähtuvaid tulevikku suunatud ideid.Taotlusvooru 3 osa koos prioriteetidega:
  1. osa: sektoriülesed prioriteedid
  • prioriteet: kvaliteetse ja kaasava digiõppe toetamine kooskõlas digiõppe tegevuskavaga;
  • prioriteet: haridus- ja koolitussüsteemide toetamine kohanemisel rohepöördega.

2. osa: kutseharidus ja –õpe

  • prioriteet: oskuste pakti toetamine;
  • prioriteet: kutsehariduse ja -õppe rakendusuuringute struktuurid ja mehhanismid;
  • prioriteet: roheoskused kutsehariduse ja -õppe sektoris.

3. osa: täiskasvanuharidus

  • prioriteet: Oskuste täiendamise meetmed: uued võimalused täiskasvanutele
 Infopäevale registreerimine avatakse peagi.