Menüü

Hüppelaud: Euroopa raha kaasamine Erasmus+ kaudu

Vaata kõiki tulevaid üritusi

Hüppelaud: Euroopa raha kaasamine Erasmus+ kaudu

Tallinn, Eesti 09.11.2023 - 10.11.2023

Centenniali hotellis leiab 9.-10. novembril aset Hüppelaua koolitus. Nagu nimigi ütleb, on ettevõtmine mõeldud selleks, et arendada ning teostada ideid, mida Erasmus+ kaudu ellu viia. Koolitus on mõeldud üld- ja kutsehariduse koolidele KA2 projektide loomiseks.

Projektideks sobivad nii rahvusvahelise koostöö alustamine, aga ka uute koolituskavade või -kursuste ning õppemeetodite, -vara, -moodulite väljatöötamine ja õppesse lõimimine rahvusvahelises koostöös. “Et  jagada teiste riikide kolleegidega kasulikke kogemusi ning teha koostööd õppe ajakohastamise ja kvaliteedi arendamise nimel, on vaja eesmärgipäraselt läbimõeldud tegevusplaani ning piisavalt ressursse,” selgitas Erasmus+ üldhariduse koostööprojektide peaspetsialist Velli Racioppi.

Kahepäevasel koolitusel on kohal spetsialistid, kes aitavad osalejatel ideekildudest eesmärgi ja sihtgrupini jõuda, suunavad projektidisaini ning prioriteetide ja partnerite välja selgitamisel ja vastavad taotlemise tehnilistele küsimustele. 

Koolituse eesmärk: Üld- ja kutseharidusvaldkonna arendustegevuste kavandamine Erasmus+ KA2 meetme abil.

Koolitusel käsitletavad teemad:

  •         Vajaduste väljaselgitamine
  •         Ideekildude arendamine eesmärkide ja sihtgrupini jõudmiseks
  •         Projektidisaini suunamine
  •         Prioriteetide ja partnerite väljaselgitamine
  •         Taotlemisprotsessi tehnilised küsimused

Koolituse formaat: Koolitus toimub kolmel päeval. 12.10 kickoff-seminaril analüüsitakse koolide vajadusi ja prioriteete ning uuritakse, milline idee võiks luua koolile enim väärtust. 9-10.11 töötatakse spetsialistide abiga välja projektikaardid, mille järgi edasisi samme teha – taotlust kirjutada, partneritele projekti tutvustada või oma organisatsioonis tehtud tööle peegeldust saada.

Registreerimine: Hüppelaual osalemiseks tuleb registreerida hiljemalt 12. oktoobril. 

Osalejate arv: Koolitusel saab osaleda kokku 30 inimest, moodustades kuni 10 gruppi.

Asukoht ja toitlustus: Koolituse I osa toimub veebis ning II osa Tallinnas, Centenniali hotellis, kus korraldatakse ka koolituse ajal söögipausid ning vajadusel majutus.

Soovitatav tiimikoosseis: Koolitusel osalemiseks soovitatakse koolist kaasata erinevaid spetsialiste, lisaks õpetajatele ka direktorit, õppejuhti, projektijuhti, arengujuhti jne, kes tegelevad eri valdkondadega alates õppemetoodikatest kuni kooliarendusprotsessideni. See aitab tagada, et projekt on mitmekülgne ja hõlmab erinevaid vaatenurki.

Kokkuvõttes, Hüppelaua koolitus on suunatud koolidele, et aidata neil arendada ja teostada projekte ning kasutada Erasmus+ programmi rahastust uute ideede ja õppemeetodite elluviimiseks. Koolitusel osalemine võib aidata koolidel tõhusamalt kaasata rahvusvahelist koostööd ja innovatsiooni oma õppetöös.

Orienteerumisseminar: Kui kahtlete, kas programm võiks olla teie vajadustele vastav, saate tutvuda Erasmus+ programmi KA2 võimaluste ja varasemate projektinäidetega orienteerumisseminaril, mis toimub 28. septembril kell 15-17 veebis.