Menüü

Hariduskonverents: Ennast juhtiv ja väärtust loov noor ei ole imeloom

Vaata kõiki tulevaid üritusi

Hariduskonverents: Ennast juhtiv ja väärtust loov noor ei ole imeloom

Online 03.11.2021 - 04.11.2021 10:00 - 17:00

Konverents koolijuhtidele, õpetajatele, haridusvaldkonna spetsialistidele, kes on seotud ettevõtlikkuse, ettevõtlus- ja karjääriõppega. Head praktikad ja kasulikud töötoad!

Sel aastal on korraldajate seas ka Euroguidance Eesti, kes on programmi täiendanud rahvusvahelise vaatega ning toonud konverentsile parimad praktikad ja kõnelejad välismaalt. Dr Anthony Mann juhib OECD tööd karjääriteenuste valdkonnas. Tuginedes kogu maailma andmetele, uurib ta, kuidas kujunevad noorte karjääripüüdlused, milline on nende mõju, millised on kõige tõhusamad meetmed inimeste karjääri kujundamise toetamisel ning kuidas saavad koolid tänapäeval oma õpilasi võimalikult tõhusalt toetada. Lisaks toome konverentsikülalisteni eduloo Iirimaalt. Karjääriteenuste arenduskeskuse ja Euroguidance keskus juhina keskendub Jennifer McKenzie oma töös karjääriteenuste strateegiale ja nõustamispraktika arendamisele Iirimaa haridussüsteemis.

Euroguidance on loodud professionaalidele, kel on huvi rahvusvahelise koostöö vastu karjääriteenuste valdkonnas, kes otsivad põnevaid praktikaid teistest riikidest või soovivad laiendada oma rahvusvaheliste partnerite ringi.

Üritus toimub virtuaalselt ja on TASUTA.

Loe lisa ja registreeru siin:  https://ettevotlusope.edu.ee/uritused/konvernets-2021/

EttevÅtlikkuse, ettevõtlus- ja karjääriÅppe hariduskonverents & Tegu Edu Ennast juhtiv ja väärtust 'ov noor ei ole imeloom. Vol 2 3. ja 4. novembril 2021 Eesti Filmimuuseumis ja veebis HARIDUS JA NOORTEAMET TARTU ÜLIKOOL pa Sotsiaalf tulevikuheaks tUSu Ettevőtlik Kool JA Eesti® AMember ofJA Worldwide