Menüü

Erasmus+ üldharidusvaldkonna kontaktseminar „Contact seminar for newcomers (KA122-SCH and KA210-SCH): Climate change and environmental sustainability“

Vaata kõiki tulevaid üritusi

Erasmus+ üldharidusvaldkonna kontaktseminar „Contact seminar for newcomers (KA122-SCH and KA210-SCH): Climate change and environmental sustainability“

Ålesund, Norra 06.06.2023 - 09.06.2023

Seminari sihtgrupiks on üldharidusasutused, mille sihtgrupiks on õpilased vanuses 6-15 (alg- ja põhikoolid) ning kes in huvitatud Erasmus+ väikesemahulistest koostööprojektidest (KA210) või õpirände projektidest (KA122).  

Osalejatelt eeldatakse head inglise keele oskust. 

Kontaktseminari eesmärgid: 

  • Norra haridussüsteemi tutvustamine 
  • Seminari teemavaldkonnas uute ideede jagamine ja inspireerimine 
  • Õppevisiit kohalikku õppeasutusse, mis tegeleb aktiivselt kliima/jätkusuutlikkuse teemaga 
  • Mõjuhinnang (võimalusel Impact+ tööriista kasutus) 
  • Uued teadmised KA210 / KA122 taotluse koostamisest 
  • Uued teadmised eTwinningu kasutamisest 
  • Võrgustumine. 

Seminari üldisemaks eesmärgiks on see, et ürituse lõpuks on iga osalev asutus leidnud potentsiaalse(d) koostööpartneri(d) tulevaseks koostööks.  

Osalejatelt eeldatakse OID koodi ning eTwinning konto olemasolu (see ei ole kandideerimise eelduseks, kuid tuleb arvestada, et väljavalitud osalejatel, kelle organisatsioonidel need puuduvad, tuleb need enne üritusel osalemist luua).  

Praktiline info: üritus toimub inglise keeles. Korraldaja katab toitlustus- ja majutuskulud ürituse toimumise ajal. Üritus algab 06. juunil kell 17.30 ja lõppeb 09. juunil kell 12.30.

NB! Soovitav eelnevalt tutvuda transpordivõimalustega. Korraldaja eeldab osalemist KOGU ürituse kestel (hiljem saabumine/varem lahkumine ei ole soovitatav).  

Taotletav toetus üritusel osalemiseks on 635 eurot. 

Eestist osalejatele on ette nähtud 3 kohta (saab osaleda üks inimene organisatsiooni kohta). Toetuse taotlejaks ja saajaks on organisatsioon. 

Ootame teie taotlusi sellele seminarile 26. aprilliks 2023 

Rohkem infot SALTO kodulehel