Menüü

Erasmus+ teemaseminar “Partnerships for Cooperation – how to plan an excellent project for pre-schools in the area of green practices“

Vaata kõiki tulevaid üritusi

Erasmus+ teemaseminar “Partnerships for Cooperation – how to plan an excellent project for pre-schools in the area of green practices“

Varssavi, Poola 26.04.2023 - 30.04.2023

Koostööseminar on suunatud alushariduse asutuste töötajatele (õpetajad, projektijuhid, asutuse juhid jt, kes tegelevad rahvusvahelise koostööga). 

Seminari korraldamise ajendiks on asjaolu, et Erasmus+ programmist toetust taotlevad alushariduse asutused ei ole tihti kursis projektide koostamise ja roheteemadega. 
Eesmärk on toetada alushariduse asutuste teadlikkuse ja oskuste kasvu eduka rahvusvahelise koostööprojekti planeerimisel, sh: 

  • Vajaduste analüüs; 
  • Eesmärkide formuleerimine; 
  • Tegevuste ja tulemuste planeerimine ning sõnastamine. 

Osalejad moodustavad kohapeal grupid ning koostavad gruppides praktilised ning osalevate asutuste huvisid peegeldavad projektitaotluste mustandvariandid. Igal grupil on võimalik valida oma projektile rohe-temaatikaga seonduv temaatika, lähtudes oma asutuste ja kogukondade vaatenurgast ja vajadustest. 

Seminari tulemusel on osalejad täiendanud ja parandanud oma oskusi rahvusvahelise Erasmus+ projekti planeerimisel ning leidnud koostööpartnerid tulevaste projektide jaoks. 

 

Praktiline info: üritus toimub inglise keeles. Kohal peab olema 26. aprillil kell 16.00 (üritus algab kell 17.00 õhtusöögiga), üritus lõpeb 30. aprillil hommikusöögiga. Korraldaja katab toitlustuskulud ning majutuskulud ürituse toimumise ajal (majutus ürituse korraldaja poolt valitud kohas).  

Taotletav toetus üritusel osalemiseks on 555 eurot. 

Eestist osalejatele on ette nähtud 3 kohta. NB! Kindlasti kirjutage taotlusvormi võimalikult detailselt oma osalusmotivatsioon, taust jms. Ürituse korraldajal on õigus osalejaid valida (st kõik taotlejad ei pruugi valituks osutuda). 

Ootame teie taotlusi sellele seminarile 15. märtsiks 2023