Menüü

Erasmus+ teemaseminar ja spordisündmus “ Erasmus+ promoting physical activity and cooperation in education and training“

Vaata kõiki tulevaid üritusi

Erasmus+ teemaseminar ja spordisündmus “ Erasmus+ promoting physical activity and cooperation in education and training“

Riia, Läti 06.05.2023 - 09.05.2023

NB! Pikendatud taotlustähtaeg! (Kehalise kasvatuse) õpetaja – avalda oma osalussoovi KOHE ja praegu!

Üritus toetab Euroopa Komisjoni eesmärki suurendada teadlikkust füüsilise aktiivsuse olulisesusest ning edendada Erasmus+ haridusvaldkonna tegevustes füüsilist aktiivsust tõstvate tegevuste kasutamist.   

Teemaseminari sihtgrupiks on kõigi haridustasemete (alus-, üld-, kutse-, kõrg- ja täiskasvanuharidus) ning ka spordivaldkonna asutused, kes on huvitatud Erasmus+ koostööprojektidest. 

Teemaseminari peamised eesmärgid: 

  • Tuvastada sektoritepõhiselt väljakutsed ning leida lahendusi, kuidas Erasmus+ saab kaasa aidata Haridus- ja koolitustegevustest füüsilise aktiivsuse edendamisele; 
  • Julgustada Erasmus+ koostöö- ja arendusprojektides füüsilise aktiivsuse tõstmisele suunatud tegevuste kaasamist; 
  • Suurendada teadlikkust Erasmus+ võimalustest, mis toetavad tervisliku eluviisi edendamist; 
  • Idede ja heade praktikate vahetus. 

Teemaseminar on 2-päevane, mis algab tõeliselt rohujuure tasandilt ühise sportliku tegevusega – 5km ühisjooksuga.  

Seminari tulemusel on osalejad: 

  • Saanud teadlikumaks Erasmus+ programmist ning sellest, kuidas ise algatada uusi koostööprojekte; 
  • Saanud teadlikumaks Erasmus+ võimaluste kohta, mis toetavad haridusvaldkonnas tervislike eluviiside edendamist; 
  • Jaganud omavahel uusi ideid ja häid praktikaid ning leidnud uusi potentsiaalseid koostööpartnereid; 
  • Saanud kogemuse spordiüritusel osalemises. 

Praktiline info: üritus toimub inglise keeles. Kohal peab olema 06. mail (üritus algab õhtusöögiga, kellaaeg täpsustub), üritus lõpeb 09. mail hommikusöögiga. Korraldaja katab toitlustuskulud ning majutuskulud ürituse toimumise ajal (majutus 3 ööd ürituse korraldaja poolt valitud kohas).  

Taotletav toetus üritusel osalemiseks on 460 eurot. 

Eestist osalejatele on ette nähtud 6 kohta (üldjuhul saab osaleda üks inimene organisatsiooni kohta). Toetuse taotlejaks ja saajaks on organisatsioon. 

Kandideerimiseks palume täita taotlusvorm ning saata see e-posti aadressile eplus.kiirendi@harno.ee.

NB! Pikendatud taotlustähtaeg! Ootame teie taotlusi sellele seminarile hiljemalt 5. aprillil 2023.