Menüü

Erasmus+ teemaseminar “Agroecology, technical and educational approach“

Vaata kõiki tulevaid üritusi

Erasmus+ teemaseminar “Agroecology, technical and educational approach“

Rambouillet; Prantsusmaa 12.04.2023 - 14.04.2023

Koostööseminar on suunatud laiemale sihtgrupile kutse- ja kõrghariduse sektoris (juhtkond/personal/õpetajad/koolitajat/projektijuhid/potentsiaalsed taotlejad), kes oma tegevustes keskenduvad roheteemadele ja jätkusuutlikkusele.  

Teemaseminar keskendub järgmistele prioriteetidele: 

  • Agroökoloogia tagasiside: erinevad EL projektid, erinevad õppe- ja õpetamismeetodid;  
  • Inspiratsioon ja kogemuste jagamine: erinevad arusaamad, olukorrad ja kogemused erinevates EL riikides; 
  • Kuidas rakendada/kasutada agroökoloogiad Erasmus+ projektides;  
  • Kohtuda potentsiaalsete tulevaste projektipartneritega: luua sidemeid ja võrgustikke ning algatada uusi Erasmus+ projekte. 

 Teemaseminari toetavad ja rikastavad Bergeria farmi külastused, mis võimaldavad enam süvitsi uuerida Euroopa tasandil agroökoloogia teemat, vahetada häid praktikaid ning toetada võrgustumist.  

 Teemaseminar toimub pikaajalise koostöörpojekti “Sustainability and Greening” (DE02_0369_LTA_2022) raames.  

Praktiline info: üritus toimub inglise keeles. Kohal peab olema 12. aprillil kell 14.00, üritus lõpeb 14. aprillil lõunasöögiga. Korraldaja katab toitlustuskulud ning osaliselt majutuskulud.  NB! Pakutav majutus on Bergerie tudengite ühiselamus (üksiktoad), kus on jagatud duširuumid. Kui soovite muud majutust, siis tuleb arvestada, et kulud selle eest tuleb katta ise. 

Taotletav toetus üritusel osalemiseks on 915 eurot. Täpsem info taotluse esitamise ja kulude kompenseerimise kohta: https://eeagentuur.ee/projektitegijale/erasmus-kiirendi/  

Eestist osalejatele on ette nähtud 2 kohta.  Ootame teie taotlusi sellele seminarile 10. jaanuariks 2023!