Menüü

Erasmus+ sektoriteülene kaasamisteemaline kontaktseminar „Small Scale Projects on Inclusion and Diversity for Newcomers“

Vaata kõiki tulevaid üritusi

Erasmus+ sektoriteülene kaasamisteemaline kontaktseminar „Small Scale Projects on Inclusion and Diversity for Newcomers“

Ioánnina, Kreeka 20.06.2023 - 23.06.2023

Seminari sihtgrupiks on vähemate võimalustega õppijatega tegelevad haridusasutused nii üld-, kutse- kui ka täiskasvanuhariduse valdkonnas.
Üld- ja kutsehariduse valdkonnas on eelistatud geograafiliselt või majanduslikult vähemate võimalustega piirkondadest osalejad, samuti erivajadustega õppijatele suunatud koolid.
Täiskasvanuhariduse valdkonnas on eelistatud majanduslikult vähemate võimalustega piirkondadest ja/või haavatavaid sotsiaalseid gruppe kaasavad organisatsioonid. 

Kontaktseminar keskendub Erasmus+ väikesemahuliste koostööprojektide (KA210) ettevalmistamisele, pöörates erilist tähelepanu Erasmus+ programmi mõistes vähekogenud ja alustavatele organisatsioonidele.  

Enne füüsilist kohtumist organiseeritakse ka virtuaalne kohtumine, et anda enne kokkusaamist täpsem info Erasmus+ toetusvõimaluste kohta.  opportunities. 

Üritusel toimuvad võrgustumistegevused projektipartnerite leidmiseks ning koolitus hea kvaliteediga Erasmus+ väikesemahulise koostööprojekti koostamiseks.  

Koolituse raames käsitletakse: 

  • Kuidas analüüsida oma organisatsiooni vajadusi ja strateegilisi eesmärke; 
  • Kuidas leida adekvaatseid ja asjakohaseid partnereid; 
  • Kuidas sõnastada osalejate valikul kaasavad kriteeriumid; 
  • Milliseid ettevalmistusi teha vähemate võimalustega õppijate kaasamiseks; 
  • Kuidas seada adekvaatseid kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid mõõdikuid projekti eesmärkide saavutamise hindamiseks; 
  • Kuidas tarvitada kaasavaid kommunikatsioonimeetodeid ning tagada, et projekti tulemused leiavad rakendust organisatsiooni igapäevatöös.  

Praktiline info: üritus toimub inglise keeles. Korraldaja katab toitlustus- ja majutuskulud (3 ööd 20-22.06.2023) ürituse toimumise ajal. 

Taotletav toetus üritusel osalemiseks on 840 eurot. 

Eestist osalejatele on ette nähtud 3 kohta (saab osaleda üks inimene organisatsiooni kohta). Toetuse taotlejaks ja saajaks on organisatsioon. 

Ootame teie taotlusi sellele seminarile 20. aprilliks 2023 

Rohkem infot SALTO kodulehel