Menüü

Erasmus+ kõrgharidusvaldonna koostöö- ja teemaseminar „Fostering digital pedagogies through international cooperation“

Vaata kõiki tulevaid üritusi

Erasmus+ kõrgharidusvaldonna koostöö- ja teemaseminar „Fostering digital pedagogies through international cooperation“

Bled, Sloveenia 07.06.2023 - 10.06.2023

Seminari sihtgrupiks on kõrgharidusasutuste akadeemiline / õpetav personal ning digivaldkonna tugipersonal 

Seminari fookus on digitaalse pedagoogika teemal kogemuste jagamine, tiimi- ja koostöö ning üksteiselt õppimine, toetamaks rahvusvahelisi õpitegevusi ning õppimaks uute koostööprojektide tarbeks uusi digimetoodikaid (sh uued mobiilsuse formaadid, COIL, ühisprogrammid jn).  

Kahe päeva jooksul toimuvad paneeldiskussioonid, arutletakse erinevate Euroopa tasandi ja riiklike suuniste ja toetusvõimaluste üle ning jagatakse parimaid praktikaid. Üritusel luuakse ka võimalus praktilisteks sessioonideks, andes osalejatele võimaluse arendada ühiseid ideid ja võimalusi ning pakkudes selleks ka ekspertide tuge.  

Praktiline info: üritus toimub inglise keeles. Üritus toimub: Rikli Balance Hotel Bled. Korraldaja katab toitlustuskulud ürituse toimumise ajal (majutus tuleb katta toetussummast). 

Taotletav toetus üritusel osalemiseks on 835 eurot. 

Eestist osalejatele on ette nähtud 3 kohta (saab osaleda üks inimene organisatsiooni kohta). Toetuse taotlejaks ja saajaks on organisatsioon. 

Ootame teie taotlusi sellele seminarile 20. aprilliks 2023 

Rohkem infot SALTO kodulehel