Menüü

Erasmus+ kõrghariduse teemaline seminar “Blended Intensive Programmes in Practice”

Vaata kõiki tulevaid üritusi

Erasmus+ kõrghariduse teemaline seminar “Blended Intensive Programmes in Practice”

Bifröst, Island 11.10.2022 - 12.10.2022

Üks Erasmus+ 2021-2027 programmperioodi raames tutvustatud uuendustest on kõrgharidusasutuste võimalus luua põimitud intensiivseid programme (Blended Intensive Program ehk BIP). BIP koostööde eesmärk on avada üliõpilastele rohkem võimalusi põimitud õpirännetes osalemiseks, seda ennekõige erialadele, mille raames välisõpingute võimalused on piiratud.

Kuigi Euroopa kõrgharidusasutused üldiselt tervitavad sellist paindlikku lähenemist, on suurel osal valdkonna töötajatest vähene või olematu kogemus selle formaadi rakendamisel ning võivad tunda, et neil napib oskusi ja teadmisi oma asutuses BIP programmi loomiseks.

See praktiline seminar toob kokku Euroopa kõrgharidusasutused, kes planeerivad lähitulevikus BIP programmi organiseerida. Seminar loob võimaluse õppida juba kogenumatelt kolleegidelt.

Osalema on oodatud kõrgharidusvaldkonnas töötavad inimesed (nt rahvusvahelise koostöö eest vastutavad spetsialistid jne), kes planeerivad BIP programmi loomist ja/või omavad kogemust füüsilise või virtuaalse põimitud õpirändega. Osalejate valikul pööratakse tähelepanu tasakaalu saavutamisele väheste kogemustega ning juba BIP valdkonnas kogenud osalejate vahel.

Oodatavad tulemused:

  • Parem arusaam BIP programmist
  • Jagatud kogemused ja õppetunnid BIP rakendamise erinevatest faasidest: arendus, reaalne rakendus ning järeltegevused
  • Omavaheline võrgustumine, mis võib viia edasisie koostööni BIP valdkonnas.

Praktiline info: Seminari toimub Islandi lääneosas asuvas Bifröstis. Ööbimiskoht on Hótel Bifröst ning seminari toimumiskohaks on Bifröst University. Kohal tuleb olla 10. oktoobri õhtuks, sündmus lõppeb 12.10 kell 15.30, mil väljub buss Bifröstist Reykjaviki. Korraldaja katab toitlustuskulu seminari ajal ning majutuskulud seminari ajal summas kuni 1000 eurot. Taotletav toetus selle ürituse puhul on 900 eurot.

Eestis osalejatele on ette nähtud 2 kohta. Suurema huvi korral hinnatakse taotlusi osalejate motivatsiooni ja vajaduse põhjal. Täpsem info sündmuse kohta SALTO veebilehel.

NB! Üritusel osalemise taotlemiseks on vaja esitada taotlus digiallkirjastatud kujul vastaval alloleval lingil toodud juhistele!

Ootame teie taotlusi sellele seminarile 17. maiks 2022.