Menüü

Erasmus+ koostööseminar “ Embrace inclusion and diversity in your Erasmus+ projects!“ 

Vaata kõiki tulevaid üritusi

Erasmus+ koostööseminar “ Embrace inclusion and diversity in your Erasmus+ projects!“ 

Zagreb, Horvaatia  15.11.2022 - 18.11.2022

Seminarile on oodatud Erasmus+ projektide elluviijad nii KA1 kui ka KA2 raames (ehk siis organisatsioonid, kellel juba on olemas projektikogemus ning kes viivad ellu mõnda Erasmus+ projekti). Oodatud on osalejad nii üld-, kutse-, kõrg- kui ka täiskasvanuhariduse valdkonnast.  

Seminari eesmärk on: 

  • Suurendada võimekust kaasata Erasmus+ projektitegevustesse vähemate võimalustega osalejaid; 
  • Luua ühine arusaam vähemate võimalustega sihtgrupist; 
  • Arendada hariduslikke tegevusi ja materjale, mis toetavad vähemate võimalustega osalejate osalemist Erasmus+ programmis; 
  • Jagada häid praktikaid kaasamise teemal; 

Praktiline info: Seminar algab 15. novembri pealelõunal ning lõppeb 17. novembri hilisel pealelõunal. Korraldaja katab toitlustuskulud seminari toimumise kestel ning majutuskulud vahemikus 15. – 18. november 2022. Seminar toimub inglise keeles. 

Taotletav toetus selle ürituse puhul on 695 eurot. 

Eestis osalejatele on ette nähtud 3 kohta. Suurema huvi korral hinnatakse taotlusi osalejate motivatsiooni ja vajaduse põhjal. 

Täpsem info sündmuse kohta SALTO veebilehel:   

Ootame teie taotlusi sellele seminarile 29. augustiks 2022.