Menüü

Erasmus+ koostöö- ja teemaseminar „Blended mobility for Higher Education: challenges, opportunities and concrete implementation“

Vaata kõiki tulevaid üritusi

Erasmus+ koostöö- ja teemaseminar „Blended mobility for Higher Education: challenges, opportunities and concrete implementation“

Brüssel, Belgia 07.06.2023 - 09.06.2023

Seminari sihtgrupiks on kõrgharidusasutuste koordinaatorid, lektorid/õppejõud, rahvusvaheliste suhete eest vastutav personal või teised töötajad, kelle tööülesanded on otseselt seotud Erasmus+ põimitud õpirände tegevuste rakendamisega. 

Oodatud on nii juba põimitud õpirände rakendamise kogemusega asutused kui ka need, kes alles plaanivad põimitud õpirännet. 

Seminari fookus on kahel põimitud õpirände formaadil: põimitud õpirändeprogrammid ja lühiajaline põimitud õpiränne, kuid olenevalt osalejate huvist ja vajadustest on võimalik ka teiste formaatide käsitlemine. 

Seminaril on osalejatel võimalus: 

  • Saada infot põimitud õpirännet puudutavate Erasmus+ toetusvõimaluste ja -reeglite kohta; 
  • Saada ülevaade 2022. aasta septembris alustatud põimitud õpirännete teemalise uurimuse kohta, mis kaasas 42 Belgia Erasmus+ programmis osalevat kõrgharidusastust; 
  • Vahetada kogemusi teiste kõrgharidusasutustega põimitud õpirände teemal (administratiivne pool, virtuaalõppe temaatika, tunnustamine, innovaatiline lähenemine, kommunikatsioon…) 
  • Seminari tulemusena omada praktilisi soovitusi tagamaks põimitud õpirände sujuv rakendamine oma õppeasutuses (soovitused Euroopa Komisjonilt, riiklikelt Erasmus+ agentuuridelt, teistelt kõrgharidusasutustelt) 

 

Praktiline info: üritus toimub inglise keeles. Üritus toimub NH Collection Brussel Centeris, kus Belgia Erasmus+ agentuur on kõigile osalejatele broneerinud majutuse. Korraldaja katab toitlustuskulud ning majutuskulud ürituse toimumise ajal (majutus 2 ööd). 

Taotletav toetus üritusel osalemiseks on 595 eurot. 

Eestist osalejatele on ette nähtud 2 kohta (saab osaleda üks inimene organisatsiooni kohta). Toetuse taotlejaks ja saajaks on organisatsioon. 

Ootame teie taotlusi sellele seminarile 27. aprilliks 2023 

Rohkem infot SALTO kodulehel