Menüü

Erasmus+ koostöö- ja teemaseminar „Accredidation in Erasmus+ (SE, VET ja AE)“

Vaata kõiki tulevaid üritusi

Erasmus+ koostöö- ja teemaseminar „Accredidation in Erasmus+ (SE, VET ja AE)“

Dublin, Iirimaa 22.05.2023 - 25.05.2023

Seminari sihtgrupiks on Erasmus+ akrediteeringu taotlemisest huvitatud üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse asutused. 

Seminari eesmärgiks on anda ettevalmistus oktoobris 2023 heakvaliteedilise Erasmus+ akrediteeringu taotluse esitamiseks. 

Erasmus akrediteering on uus võimalus õpirändetegevuste elluviimiseks Erasmus+ 2021-2027 programmperioodil.  

Eesmärk on: 

  • Muuta Erasmus+ õpirände projektide planeerimine strateegilisemaks 
  • Suurendada projektide mõju institutsionaalsel tasandil 
  • Seostada tegevused paremini nii Euroopa kui ka riikliku tasandi eesmärkidega.
     

Praktiline info: üritus toimub inglise keeles. Korraldaja katab majutus- ja toitlustuskulud ürituse toimumise ajal. 

Taotletav toetus üritusel osalemiseks on 540 eurot. 

Eestist osalejatele on ette nähtud 2 kohta (saab osaleda üks inimene organisatsiooni kohta). Toetuse taotlejaks ja saajaks on organisatsioon. 

Ootame teie taotlusi sellele seminarile 18. aprilliks 2023 

Rohkem infot SALTO kodulehel