Menüü

Erasmus+ koostöö- ja kontaktseminar „Creating contacts for accredited organisations 3.0“

Vaata kõiki tulevaid üritusi

Erasmus+ koostöö- ja kontaktseminar „Creating contacts for accredited organisations 3.0“

Helsingborg, Rootsi 25.04.2023 - 28.04.2023

NB! Pikendatud tähtaeg!

Seminari sihtgrupiks on üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse valdkonnas Erasmus+ akrediteeringut omavad asutused (NB! Peab olema kehtiv akrediteering). 

Seminari eesmärgiks on suurendada üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse valdkonnas akrediteeringut omavate asutuse võimekust Erasmus+ õpirännete elluviimisel.  

Uus Erasmus+ programm rõhutab akrediteeringu olulisust ning värskelt akrediteeringu saanud organisatsioonid on asunud juba esimesi uuel eelarvemudelil põhinevaid projekte ellu viima. Seminaril on neil organisatsioonidel võimalik omavahel jagada projektide elluviimisel ette tulnud ootamatusi, parimaid praktikaid ning leida ühiselt lahendusi erinevatele takistustele.  

Seminari tulemusel: 

  • On paranenud osalevate organisatsioonide võimekus õpirännete elluviimisel; 
  • Osalejad on leidnud uusi kontakte ja koostöövõimalusi; 
  • Osalejad on saanud inspiratsiooni jagatud headest praktikatest ning leidnud uusi võimalusi ja lahendusi õpirännete elluviimiseks.  

Üritusel osalejate tarbeks luuakse ka äpp, mis võimaldab enne seminari üksteisega kontakte luua, tõstatada “põletavaid küsimusi” ja teemasid, mida seminaril kindlasti arutama peaks. 

Praktiline info: üritus toimub inglise keeles. Üritus algab 25. aprillil õhtusöögiga, kellaaeg täpsustub), üritus lõpeb 28. aprillil lõunasöögiga. Korraldaja katab toitlustuskulud ning majutuskulud ürituse toimumise ajal (majutus 3 ööd ürituse korraldaja poolt valitud kohas).  

Taotletav toetus üritusel osalemiseks on 635 eurot. 

Eestist osalejatele on ette nähtud 3 kohta (üldjuhul saab osaleda üks inimene organisatsiooni kohta). Toetuse taotlejaks ja saajaks on organisatsioon. 

Ootame teie taotlusi sellele seminarile 16. märtsiks 2023 

Rohkem infot ürituse kohta SALTO kodulehel