Menüü

Erasmus+ kontaktseminar akrediteeritud õppeasutustele – Creating Contacts and Cooperation between accredited organisations

Vaata kõiki tulevaid üritusi

Erasmus+ kontaktseminar akrediteeritud õppeasutustele – Creating Contacts and Cooperation between accredited organisations

Online 11.02.2022

Seminari eesmärgiks on luua uusi kontakte Erasmus+ akrediteeringut omavate organisatsioonide vahel ning arendada uusi koostööideid. Seminarile on oodatud nii üld-, kutse- kui ka täiskasvanuhariduse valdkonna organisatsioonid.

NB! Seminar keskendub konkreetsete koostööideede ja kontaktide arendamisele, toimuvad arutelud ning kontaktiloomisele suunatud tegevused, nö tavapäraseid üldinformatiivseid ettekandeid ei ole.

Praktiline info: sündmus toimub veebikeskkonnas, seega otseseid kulusid osalejale ei kaasne. Küll on vaja siiski taotleda osalemist, sest sündmusel on osalejate piirarv.

Ootame teie taotlusi sellele seminarile 20. jaanuariks 2022.

Täpsem info seminari kohta SALTO lehelt (inglise keeles)