Menüü

Erasmus+ kaasamise teemaline veebipõhine kontaktseminar “Partnerships for Cooperation– how to plan an excellent project for special schools and mainstream schools working with children with disabilities“

Vaata kõiki tulevaid üritusi

Erasmus+ kaasamise teemaline veebipõhine kontaktseminar “Partnerships for Cooperation– how to plan an excellent project for special schools and mainstream schools working with children with disabilities“

Online 06.06.2022 - 15.06.2022

NB! Kohad täis!

Seminari korraldamise eesmärgiks on soov tõsta Erasmus+ projektide kvaliteeti ning projektikoostajate teadlikkust erivajadustega õpilastega töötavate haridusasutustes.

Osalema oodatakse: õpetajad ja koolijuhid erivajadustega õpilastele spetsialiseerunud koolidest ja/või tavakoolidest, mis kaasavad õppetöösse erivajadustega õpilasi ning kes on huvitatud Erasmus+ K2 raames rahvusvaheliste koostööprojektide realiseerimisest. 

Seminar on mõeldud õpetajate ja koolijuhtide toetamiseks ning teadmiste ja teadlikkuse tõstmiseks projekti koostamisel. Käsitletakse teemasid: vajaduste analüüsimine, eesmärkide formuleerimine, tegevuste, tulemuste ja Erasmus+ prioriteetide kooskõla.

Koostöös arendatakse oskusi rahvusvahelise koostööprojekti planeerimise ja elluviimise osas valdkondades:

  • Projekti sisemine loogika 
  • Koostöö kvaliteet 
  • Õpiränne 
  • Projektitulemuste levitamine ja jätkusuutlikkus 

Seminar on ette valmistatud viie riigi koostöös ning seminari läbiviimisel on toeks projektiplaneerimise eksperdid. Seminaril osalejad töötavad meeskondades oma huvidele vastavate projektimustanditega.

Seminari tulemusel:

  • Osalejate teadmised ja oskused projektiplaneerimisest on täienenud.
  • Osalejad on leidnud oma organisatsiooni huvidele vastavad projektipartnerid ning loovad projektide „kondikavad“
  • Suureneb kvaliteetsete projektitaotluste arv Erasmus+ programmi raames. 

Praktiline info: Sündmus toimub veebipõhiselt, osalemisega otseseid kulusid ei kaasne. Seminar toimub neljal päeval: 06., 08., 13. ja 15. juunil kell 15 – 18.30. Seminar toimub inglise keeles, seega on oluline piisav keeleoskus.

Eestis osalejatele on ette nähtud 3 kohta. Suurema huvi korral hinnatakse taotlusi osalejate motivatsiooni ja vajaduse põhjal.

Täpsem info sündmuse kohta SALTO veebilehel.

NB! Üritusel osalemise taotlemiseks on vaja esitada taotlus digiallkirjastatud kujul vastaval alloleval lingil toodud juhistele!

Ootame teie taotlusi sellele seminarile 20. maiks 2022.