Menüü

Erasmus+ KA2 rahvusvaheline koostöö roheteemadel

Vaata kõiki tulevaid üritusi

Erasmus+ KA2 rahvusvaheline koostöö roheteemadel

Tallinn, Eesti 17.02.2023 - 17.02.2023 10:00 - 16:30

Seminari eesmärgiks on tutvustada Erasmus+ KA2 rahvusvahelise koostööprojektide võimalusi roheteemasid käsitlevate projektide loomiseks ja aidata leida niisuguste projektide jaoks siseriiklikke partnereid. Sündmusele on oodatud nii rohevaldkonna kui ka noorte- ja haridusvaldkonna organisatsioonid, mis sooviksid rohetemaatika arendamisel koostööd teha.

Seminaril käsitletavad teemad:

  • Omavahel kontaktide loomine ja koostööpartnerite otsimine
  • Erasmus+ programm ja selle prioriteedid
  • KA2 koostööprojektide olemus ja põhimõtted s.h väikeprojektide ja suuremahuliste koostööprojektide erinevused
  • Praktilised kogemuste jagamine roheprojektide ellu viimisel

Koolitaja Mariliis Maremäe on pika rahvusvahelise noorsootöö kogemusega noorsootöö spetsialist ja noortevaldkonna koolitaja. Mariliis on läbi viinud mitmeid KA2 projekte ning osalenud paljudes ka partneri ja koordinaatori rollis ja seeläbi läheneb protsessile praktiliselt. Tema haridus finantsjuhtimise ja rekreatsioonikorralduse erialadel on selgelt toetanud strateegilist lähenemist rahvusvahelisele koostööle. Täiendõppe ja praktiliste kogemuste toel on Mariliis omandanud noorsootöötöötaja kutse tasemel 7 ning omab nii praktilisi kui ka teoreetilisi teadmisi rahvusvahelisest noorsootööst.

Esialgne ajakava on leitav siit.

Lisainfo: Heiki Viisimaa, heiki.viisimaa@harno.ee