Menüü

Erasmus+ alushariduse teemaline koostööseminar “Sharing Challenges and Successes around Erasmus+ Participation for those Working in the Field of Early Childhood Education and Care“

Vaata kõiki tulevaid üritusi

Erasmus+ alushariduse teemaline koostööseminar “Sharing Challenges and Successes around Erasmus+ Participation for those Working in the Field of Early Childhood Education and Care“

Dublin, Iirimaa 14.06.2022 - 16.06.2022 18:00

NB! Kohad täis!

Koostööseminar on suunatud alushariduse teemaga seotud laiemale huvigrupile – riigi- ja omavalitsuse tasand, poliitikakujundajad, tööandjad (sh lasteaiad), ametiühingud, sotsiaalsed partnerid ning kõik, kellel on alushariduse valdkonna arendamisel oluline roll.

Koostööseminari eesmärk on tuvastada ning jagada positiivseid näiteid Erasmus+ programmi raames alushariduse valdkonna (töötajate) professionaalsest arengust ja tegevustest ning ühtlasi arutleda võimalike takistuste üle, mis vajaksid adresseerimist. Ühiselt arutletakse ja tehakse ettepanekuid muudatuste osas, mis aitaks alushariduse valdkonna spetsialistidel paremini Erasmus+ programmis osaleda.  

Praktiline info: üritus toimub inglise keeles. Kohal peab olema 14. juunil kell 18.00, üritus lõpeb 16. juunil lõunasöögiga. Korraldaja katab toitlustuskulud ning osaliselt majutuskulud. Taotletav toetus üritusel osalemiseks on 1080 eurot.

Täpsem info sündmuse kohta SALTO veebilehel.

Eestist osalejatele on ette nähtud 2 kohta. 

Ootame teie taotlusi sellele seminarile  28.aprilliks 2022.

NB! Üritusel osalemise taotlemiseks on vaja esitada taotlus digiallkirjastatud kujul vastaval alloleval lingil toodud juhistele!