Menüü

Erasmus+ koostöö- ja kontaktseminar “Connector 7.0 – Connecting the world by non-formal learning” 

Vaata kõiki tulevaid üritusi

Erasmus+ koostöö- ja kontaktseminar “Connector 7.0 – Connecting the world by non-formal learning” 

Bukarest, Rumeenia 05.07.2022 - 08.07.2022

Seminari eesmärk on luua ruum ja kontekst, kus haridusvaldkonnaga seotud inimesed saavad tutvuda ja praktiseerida erinevaid mitteformaalse õppe meetodeid, mida kasutada kaasamise ja mitmekesistamise kontekstis.
Eraldi keskendutakse sellele, kuidas sellised õppemeetodid saavad abiks olla migrantide ja põgenike integreerimisel. 

Osalema on oodatud erinevate haridustasemete ja -valdkondade praktikud – üld-, kutse- ja täiskasvanuharidus, kõrgharidus, noortevaldkond jms. 

Praktiline info: Korraldaja katab majutuse ja toitlustuse kulud ürituse ajal. Taotletav toetus selle ürituse puhul on 555 eurot. 

Eestis osalejatele on ette nähtud 2 kohta. Suurema huvi korral hinnatakse taotlusi osalejate motivatsiooni ja vajaduse põhjal. 

Täpsem info sündmuse kohta SALTO veebilehel https://salto-et.net/events/show/RO01_0367_TSS_2022.

NB! Üritusel osalemise taotlemiseks on vaja esitada taotlus digiallkirjastatud kujul vastaval alloleval lingil toodud juhistele!

Täpsem info taotluse esitamise ja kulude kompenseerimise kohta: https://eeagentuur.ee/projektitegijale/erasmus-kiirendi/.

Ootame teie taotlusi sellele seminarile hiljemalt 20. mail 2022.