Menüü
26.02.2024

Muuda rahvusvaheline kogemus kompetentsuseks

Õpiränne on suurepärane inspiratsiooniallikas mitmekülgseks arenguks: see aitab leida oma potentsiaali, saada hakkama muutuvate oludega ja tulla ennastjuhtivalt toime nii õpingutes kui ka tööturul. See lause selgitab kellele ja miks õpiränne kasulik on. Aga, mis see õpiränne on, millised on õpirände seosed karjääri kujundamisega, milline on õpirände protsess ning kuidas seda saab karjäärispetsialist toetada – selgub juba videos.

Materjali loojateks on Euroguidance Eesti liikmed Anu Puulmann, Monika Larini ning Margit Rammo. Animatsioon valmis koostöös Hans-Erik Põldojaga.

Vaata videot Youtube’is.

Viimati uuendatud: 28.02.2024