Menüü
Neljapäev, 16. september 2021

Kolm eesti kooli paistavad silma uuenduslike õpetamisviisidega

Täna hommikul kuulutas Euroopa Komisjon välja esimesed Euroopa innovatiivsete õpetamisviiside auhinna saajad. Eestis pälvisid tunnustuse Paide Hillar Hanssoo Põhikool, Kuressaare Ametikool ja Tartu Tamme Gümnaasium.

Paide Hillar Hanssoo Põhikooli õpetajad soovisid muuta oma kooli kaasavamaks, et iga õpilane tunneks end koolis hästi ja hoituna. Selleks tegi kool suure eeltöö, valis välja Euroopa haridusasutused, kus kaasava hariduse teema on eeskujulikult korraldatud ning läkitas oma õpetajad sinna töövarjudeks. Õpirändele eelnes ka kultuuriline ja keeleline ettevalmistus.

Erialaste teadmiste paranemise kõrval tunnevad õpetajad, et projekt mõjus hästi ka kollektiivile ja koostegemisele. Erasmus+ on andnud kordumatu õppimiskogemuse, avardanud isiklikku maailma uute teadmiste ja kogemustega ning oli tohutu motivatsioonilaks. Paide Hillar Hanssoo Põhikool tegi koostööd Tšehhi, Ühendkuningriigi ja Saksamaa koolidega.

Kuressaare Ametikooli disaini õppesuund vedas kolm aastat koostööprojekti, mille eesmärk oli e-õppematerjalide ja -platvormi loomine koos 10 Euroopa üld-, kutse- ja kõrghariduskooliga disaini ja MATIK-ainete lõimimiseks. MATIK tähistab viiel valdkonnal tuginevat praktilise kallakuga õpet ehk matemaatika, teaduse, tehnoloogia, inseneeria ning kunstide edukat ühendamist.

Kuressaare Ametikooli tegi koostööd Sloveenia, Saksamaa, Soome, Portugali, Itaalia, Hollandi, Ühendkuningriigi, Kreeka ja ning Tartu haridusasutustega.

Tartu Tamme Gümnaasium panustas samuti õpetajate arengusse. Projekti „Õpetaja professionaalne areng muutunud õpikäsituse valguses“ eesmärk oli saata oma õpetajad Euroopa koolidesse tutvuma innovaatiliste õpimeetoditega, et nad tooksid uued teadmised ja kogemused koju tagasi ja saaksid neist kasu ka oma enese klassiruumis.

Tartu Tamme Gümnaasiumi õpetajad käisid kolme aasta jooksul Itaalia, Hispaania, Ungari ja Ühendkuningriigi koolides.

Euroopa innovatiivsete õpetamisviiside auhinnaga tunnustab Euroopa Komisjon Erasmus+ programmis osalevate koolide õpetajate tööd ja panust. Komisjoni volinik Mariya Gabriel rõhutas täna hommikul võitjaid välja kuulutades, et õpetamine on missioon ja elustiil ning me peame oma õpetajaid väärtustama, sest just nemad koolitavad välja tuleviku eurooplasi. Riiklik tänutseremoonia otselülitusega Euroopasse toimub 20. oktoobril.

Kogemuste jagamine teiste Euroopa haridusasutustega aitab kaasa ühise Euroopa haridusruumi loomisele aastaks 2025. Euroopa innovatiivsete õpetamisviiside auhind kuulutatakse välja neljas kategoorias: alus-, põhi-, kesk- ja kutseharidus.

Viimati uuendatud: 21.09.2021