Menüü

Mario Mäeots

Saksamaa, Soome, Island 3 aastat

Tartu Ülikooli haridustehnoloogia dotsent Mario Mäeots juhib digipedagoogika-teemalist projekti, mis toetab õpetajaid digilahenduste kasutamisel. Kuna probleem ei ole iseloomulik vaid Eestile, on kaasatud ka Saksamaa, Soome ja Islandi partnerid. 1. septembril 2018 alanud strateegilise koostööprojekti eesmärk on ühelt poolt suurendada digitehnoloogiate kasutamisoskuseid koolides, kuid teisalt anda hoogu ka ainealaste ja digitaalsete oskuste arendamise ühendamisele.

Vaata Mario lugu