Menüü
Kolmapäev, 13. aprill 2022

Aasta võõrkeelealase teo konkurss on avatud

Kuni 3. juunini on avatud konkurss, et selgitada välja aasta parimad võõrkeelealased teod ja võõrkeeleõppe projektid. Konkursi parimad saavad Euroopa Komisjoni ning Haridus- ja Teadusministeeriumi Euroopa keeleõppe tunnuskirja, silmapaistvatele laureaatidele antakse ka rahalised preemiad.

Inimesed laptopist infot vaatamas

Euroopa keeleõppe tunnuskiri on rahvusvaheline tunnustus uuenduslikule lähenemisele keeleõppes, näiteks erinevate tehnoloogiate ja meetodite kasutamine, hea praktika levitamine, keelelis-kultuuriliste kogemuste vahetamine Euroopas jne.

2022. aasta eelisteemad on:

•            keeleõppe toetamine IKT-vahendite ja digitaalse meediaga;

•            keeleõpe, mis toetab kodanikuaktiivsust, edendab sotsiaalseid ja kultuuridevahelisi pädevusi, kriitilist mõtlemist ja meediakirjaoskust;

•            keeleõpetajate professionaalne areng;

•            eesti keele kui teise või võõrkeele õpe.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri haridusprogrammide keskuse nõunik Anni Korts-Laur rõhutas: „Seoses Euroopas valitseva olukorraga on sellel aastal paljuski fookuses eesti keele kui võõrkeele õpe. Kvaliteetset ja tulemuslikku eesti keele õpet vajavad nii Eesti püsielanikud kui ka siia rändega elama asunud inimesed. Oluline on pakkuda võimalusi keele praktiseerimiseks, luua kaasaegsest õppevara ja arendada keeleoskuse hindamist.“

Aasta võõrkeelealane tegu võib olla nii edukalt läbi viidud festival, hästi toimivad keeleõppe materjalid, inspireeriv õpiring, populaarne keelteklubi, edukaks osutunud keeleõppe projekt, võõrkeelte õppimise ja õpetamise teemaline konverents vms – eelkõige need tegevused, mis ei ole seotud formaalse õppetööga.

Taotluse esitajaks võivad olla eelisteemadele vastava projektiga/algatusega seotud inimesed või organisatsioonid. Taotlus esitatakse elektrooniliselt.

Tunnuskirja saajad valib esitatud kandidaatide hulgast välja komisjon. Tunnuskirjad ja muud preemiad antakse üle septembris.

Konkurssi korraldavad Haridus- ja Noorteameti Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuur ning Haridus- ja Teadusministeerium.

Vaata lähemalt: „Aasta võõrkeelealane tegu 2022“ konkursikutse.

Lisainfot: Euroopa keeleõppe tunnuskirja koduleht koos näidetega Eesti võitjatest.

2019. aasta üle-euroopaline tunnustatud projektide kompendium.

Viimati uuendatud: 13.04.2022