Menüü
Kolmapäev, 23. november 2022

Üleilmne karjäärikuu pakub rohkelt võimalusi ka Eesti inimestele

8. novembrist kuni 13. detsembrini kestev ülemaailmne karjäärikuu keskendub tõhusate
karjääriteenuste rolli väärtustamisele – inimeste karjääri kujundamise pädevused on vajalikud kõigile inimestele ning haridus- ja tööalaste valikute toetamine vajab professionaalset lähenemist. Ka Eestis on karjäärikuu raames planeeritud rida üritusi.

Karjääriteenused Eestis on väga kvaliteetsed. Inimeste haridus- ja tööalaste valikute toetamisel on oluline roll nii haridus- ja noorsootöötajatel kui karjäärispetsialistidel töötukassas ja ettevõtetes. Karjäärikuu raames rullub nii veebis kui füüsiliselt toimuvate üritustega lahti rohkelt võimalusi oma teadmisi karjääri kujundamisest täiendada.

Eestis karjäärikuu raames toimuvate ürituste korraldajad on Haridus- ja Noorteameti Euroguidance Eesti ning Edu ja Tegu programm, Karjäärinõustajate Ühing, Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut, Taltech ärikorralduse instituut, Tartu Ülikooli psühholoogia instituut ning Töötukassa Tallinna Karjäärikeskus. Üritused on mõeldud nii spetsialistidele, kes toetavad inimesi haridus- ja tööalastes valikutes ning on abiks karjääri kujundamisel kompetentside arendamisel, kui ka noortele ja täiskasvanutele.

Karjäärikuu üritused: 

# 1.11 Karjääriteenuste koostöökogu veebiüritus 

# 7.11 Õpirände kompetentsikaartide koolitus kutsekoolidele Tõnismägi 11, Tallinn 

Lisainfo: Tutvu õppekavaga siin!

Korraldaja: Euroguidance Eesti 

# 8.11 Ülemaailmse karjäärikuu avatseremoonia!  „Global Careers Month Opening Ceremony“ veebiüritus 

Lisainfo: Tutvu ajakavaga ja pane end kirja siin! 

Korraldaja: rahvusvahelised organisatsioonid

# 8.11 Monika Larini raamatuesitlus “Mis värvi on töö?”  Töötukassa Tallinna Karjäärikeskus 

Lisainfo: minukarjäär.ee ja Facebook 

# 9.-17.11 Koolitus: Õpetaja karjääri kujundamise pädevuste toetajana 

Lisainfo: Tutvu õppekavaga ja registreeri end!

Korraldaja: Edu ja Tegu programmi toel Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut

# 16.11 Konverents „Online Guidance – Building Relationships in Digital Settings” Viinis kohapeal ja veebis

Lisainfo: Tutvu programmiga ja registreeru siin!

Korraldaja: Austria Euroguidance keskus

# 17.-18.11. Karjääriõppe programmi IV moodul: Ettevõtlusõpe karjääriõppes, tegutsemine

Lisainfo: Päevakava ja registreerimine siin!  

Korraldaja: Edu ja Tegu programmi toel TalTech Ärikorralduse instituut

# 18.11 Rahvusvaheline veebiseminar “Karjääriteooriad ja nende rakendamine praktikas” veebis 

Lisainfo: eeagentuur.ee ja pane end kirja siin! 

Korraldaja: Euroguidance Eesti

# 24.-25.11 Koolitus: Meistriklass I. Värbamisest töösuhte lõpetamiseni – kõik, mida karjäärispetsialist võiks teada Tartu Ülikool, Tallinn 

Lisainfo: Tutvu õppekavaga siin! 

Korraldaja: Edu ja Tegu programmi toel TÜ psühholoogia instituut

# 25.11 Tunnustamiseks kandidaatide esitamise tähtaeg: aasta parim karjääriõpetaja, karjääriõppe mentor, karjääriõppe edendaja 

Lisainfo: Tutvu konkursi tingimustega siin!

Korraldaja: Edu ja Tegu programm

# 28.11 TUDENGITEGU tunnustusüritus Töötukassa Tallinna Karjäärikeskus

Lisainfo: Tutvu konkursi ja tulemustega siin! 

Korraldaja: Karjäärinõustajate Ühing

# 28.-29.11 Euroguidance partnerite kohtumine Praha

Korraldaja:  Euroguidance Euroopa võrgustik

# 30.11 Euroguidance’i konverents: “MEETING THE FUTURE TODAY: Competence development for the European guidance community” Prahas kohapeal ja veebis 

Lisainfo: euroguidance.eu/egconference22 

Korraldaja: Euroguidance Euroopa võrgustik 

# 2.12 Academia õpiränne karjäärispetsialistidele kandideerimise tähtaeg veebis 

Lisainfo: Karjäärinõustajate ühingu kodulehel

Korraldaja: Karjäärinõustajate ühing

# 6.-7.12 Koolitus: Meistriklass II. Õnnelik karjäär karjäärispetsialistina Tartu Ülikool, Tallinn 

Lisainfo: ettevõtlusõpe.ee/koolitused 

Korraldaja: Edu ja Tegu programmi toel TÜ psühholoogia instituut

# 7.12 Karjääripeatus: karjäärispetsialistid (LIVE-vestlusring) veebis 

Lisainfo: minukarjäär.ee 

Korraldaja: Töötukassa Tallinna Karjäärikeskus

# 8.-9.12 Karjääriõppe programmi V moodul: Karjääriõppe läbiviimine koolis Tartu Ülikool, Tartu

Lisainfo: I mooduli ainekava ja registreerumine siin!

Korraldaja: Edu ja Tegu programmi toel TÜ psühholoogia instituut

# 8.-9.12 Karjäärinõustamine ja grupinõustamised KNÜ liikmete poolt veebis 

Korraldaja: Karjäärinõustajate Ühing

# 13.12 Ülemaailmse karjäärikuu lõputseremoonia! “Reflections on the Global Careers Month & follow up” veebis 

Lisainfo: karjäärikuu veebileht

Korraldaja: rahvusvahelised organisatsioonid

# 13.12 Eesti partnerite lõpuüritus. Tallinna Karjäärikeskus

Korraldajad: Töötukassa Tallinna karjäärikeskus ja Euroguidance Eesti

Ülemaailmse karjäärikuu eestvedajad on Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop), Euroopa Komisjon, Euroopa Koolitusfond (ETF), Rahvusvahelise Tööorganisatsioon (ILO), Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD), Ühinenud Rahvaste Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon (UNESCO) ning Maailmapank.  
 
Kampaanias osalevate partnerite eesmärk on väärtustada karjääriteenuste valdkonna mõju kogu maailmale ja üksikisikule. Oluline on tõsta teadlikkust tõhusate karjäärteenuste rollist ja tähtsusest, et võimaldada juurdepääsu enesearengule ja inimväärsele tööle ning toetada majanduskasvu taastumise ajal. Karjäärikuu korraldajate eesmärk on välja selgitada globaalsed väljakutsed karjäärisüsteemide arendamisel ning lahendused noorte ja täiskasvanute karjääriarengu edendamiseks.

Viimati uuendatud: 23.11.2022