Menüü

SALTO Osaluse
ja Informatsiooni
Kompetentsikeskus
SALTO Osaluse ja
Informatsiooni
Kompetentsi-keskus

Millega tegeleb SALTO?

Noorteprogrammide keskuse koosseisu kuuluva SALTO-YOUTH Participation & Information Resource Centre ’i (ehk SALTO PI) ülesandeks on arendada uuenduslikku strateegilist lähenemist sellele, kuidas noored Euroopa noorsootöös osalevad.

Kompetentsikeskus tutvustab muuhulgas noorte osaluse trende ja parimaid kogemusi.

Keskus pakub sisendit ka Euroopa Komisjoni töösse, toetab Erasmus+ riiklikke agentuure 33 programmiriigis ja teeb koostööd teiste noorte osaluse valdkonnas tegutsevate organisatsioonidega.

Suure tähelepanu all on e-osalus, meedia- ja infokirjaoskus ning kriitiline mõtlemine, sest kvaliteetse informatsiooni saamine ja meedia mõistmine mõjutab seda, kuidas noored otsustavad.