Menüü

Euroopa auhind
innovatiivsetele
õpetamisviisidele
Euroopa auhind
innovatiivse-tele
õpetamis-viisidele

Euroopa innovatiivsete õpetamisviiside auhind on Erasmus+ programmis osalevate koolide õpetajate töö ja panuse tunnustamiseks õpetajakutse väärtustamisel ning innovatiivsete õpetamisviiside kaudu rahvusvahelise hariduskoostöö olulisuse rõhutamiseks Euroopa haridusruumi loomisel aastaks 2025.

Eesmärgid

Tunnustada koolide ja õpetajate saavutusi ning muuta õpetajate töö paremini nähtavaks.

Leida ja jagada häid ning toimivaid õppimis- ja õpetamisviise.

Rõhutada Erasmus+ programmi panust õpetajate koostöö edendamisel Euroopas.

Tõhustada õpetajate ja kooli töötajate üksteiselt õppimist.

2021. aasta prioriteedid

Digiõpe/põimõpe/distantsõpe jm õppega seotud vahendid ning meetodid efektiivses ja kaasavas õpitegevuses.

Kandideerimine

Auhinnale saavad kandideerida Erasmus+ edukalt lõppenud õpirände- ja koostööprojektid kord aastas alates 2021. aastast.

Auhind antakse välja neljas kategoorias: alusharidus, põhiharidus, keskharidus ja kutseharidus.
Auhinnal on sümboolne väärtus.

Taotlus auhinnale kandideerimiseks tuleb esitada Erasmus+ programmi ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuurile.

Kandideerimiseks ootame prioriteetidele vastava projekti kirjeldust inglise keeles aadressil tiina.lipp@harno.ee hiljemalt 30.04.2021

Laadi alla projekti kirjeldamise abivahend.